GMR notulen

Van de vergaderingen tussen de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en het College van Bestuur wordt verslag gelegd. Bovendien maakt de GMR een jaarverslag, wat is opgenomen in het jaarverslag van SchOOL (zie de belangrijke documenten).
Hieronder vindt u naast de geldende reglementen ook de vastgestelde notulen vanaf het laatste gepubliceerde jaarverslag.
Wilt u als medewerker of als ouder zelf een vergadering bijwonen, of heeft u een vraag aan de GMR, dan kunt u contact opnemen met de gmr per email: gmrschool@stichtingschool.nl

Medezeggenschapsstatuut

In het medezeggenschapsstatuut zijn o.a. de uitgangspunten voor de inrichting van de GMR, de wijze van informatievoorziening en de faciliteiten vastgelegd.
Downloaden

Medezeggenschapsreglement

In het medezeggenschapsreglement wordt concreet gemaakt wat de GMR in welke situaties doet en hoe de GMR werkt.
Downloaden

agenda 29 september 2020

Downloaden

notulen 4 juni 2020

Downloaden

Notulen 1 april 2020

Downloaden

Notulen 24 februari 2020

Downloaden

Notulen 26 november 2019

Downloaden

Notulen 28 oktober 2019

Downloaden

Notulen 19 september 2019

Downloaden

Notulen 26 juni 2019

Downloaden

Notulen 1 april 2019

Downloaden

Notulen 27 februari 2019

Downloaden

Notulen 15 januari 2019

Downloaden